Les veus importen. Eleanor Burke

Les veus importen o “Sortint de la FOSCOR”

Eleanor Burke

Tinc 38 anys i estic intentant recordar tots els moments durant la meva adolocencia etc. Quan la idea / pensament i m’imagino la creyanza

– que la VEU d’una persona, no importa l’humil, insegura, empobrida que és, serà una cosa valuosíssima per al món i que realment tindrà importància.

Parla i estaràs escoltat …

              … pel món en general ..

Teòricamente, estava pensant (en una regadera ple de vaixelles) sobre les veus que he escoltat des de que tenia 14 anys i sobre la seva relació amb mi mateixa i també amb altres escoltadors de veus,  “ETIQUETATS” com esquizofrènics, i també de la seva pertinença a tot el planeta viu i respirant i el seu contingut allà dins.