Cartografies de l’estret de gibraltar. Fadaiat

Fadaiat, llibertat de moviment, llibertat de coneixement

Cartografia Fadaiat
Cartografia Fadaiat

 

L’estret de gibraltar com un territori-mirall de les transformacions del món contemporani: globalització, migracions, fronteres, ciutadania, societat-xarxa, comunicació, tecnologies… La frontera és un lloc travessat, un territori de vida extens i de confins mòbils on múltiples pràctiques socials posen en tensió les delimitacions establertes. Nous espais i relacions emergeixen des de i a través de la frontera sud d’Europa i nord d’Àfrica.

Fadaiat ha suposat un espai obert de connexions i intercanvis entre creadors, activistes, programadors i pensadors vinculats als moviments socials contemporanis. Ha funcionat com a laboratori d’experimentació i espai de debat entre diverses xarxes i subjectes del territori estret, nord d’Àfrica i sud d’Europa, que desenvolupen treballs al voltant de tres àrees interconnectades:

[1] noves geografies -territori madiaq

[2] frontera fàbrica -migració i treball

[3] tecnologies i comunicació -esdevenir ciborg

Llibre Fadaiat per Traficantes de Sueños

Durant els encontres al 2005 es va fer la primera connexió de wifi a través de l’estret, també pel col·lectiu ZEMOS98 es va ocupar dos dies la programació de la televisió local, per fer visibles les qüestions importants de Transaccions / fadaiat, i al seu torn acostar-les d’una altra manera a la usual dels mitjans de comunicació.

Desplaçament de la frontera
Desplaçament de la frontera

http://x.hackitectura.net/en/displacement-of-the-border/