Num 0: Monedes socials, criptomonedes i economia comunal.

Editorial Núm 0. Xavier Borràs

EDITORIAL

La revista bimensual de la revolució integral

Lo Comunal (allò que ens és i volem per al comú) neix amb l’objectiu de ser una eina comunicativa per estendre la revolució integral, que vol ser un procés de significació històrica per a la construcció d’una nova societat autogestionària, basada en l’autonomia i l’abolició de les formes de dominació vigents: l’Estat, el capitalisme i totes les que afecten les relacions humanes i la relació amb la natura.

“Ens definim com un medi lliure, transversal, plural, i dinamitzador dels processos d’autogestió locals, amb la intenció d’informar i comunicar, especialment, tot allò que fan i desfan les ecoxarxes, les bioregions, les cooperatives, els productors ecològics, l’economia solidària, l’educació lliure, la reapropiació de les tecnologies, les noves formes de cura de la salut, el reconeixement dels territoris i la recuperació dels costums i de la memòria.”

Els objectius fonamentals que volem compartir són aquests:

Comunicar a les persones, comunitats i afins les accions que altres realitzen en el territori amb l’objectiu de fer xarxa i enfortir els processos d’autogestió.

Fer visibles les eines, els protocols i els acords, i les problemàtiques que es generen.

Divulgar els coneixements i generar debat i corrents de pensament.

Compartir imaginaris.

Estendre la nostra lluita a altres lluites, territoris i xarxes.

Esdevenir un nexe d’informació i de comunicació per a tothom per manera que la gent se senti recolzada i no isolada.

Per tirar endavant Lo Comunal de forma col·laborativa —amb un bon equip de periodistes, dissenyadors i editors—, cal que tothom que s’hi senti identificat hi participi i hi doni suport: bé sigui econòmicament (com a subscriptor, mecenes, anunciant…), bé sigui assumint el paper de distribuïdor (individual o col·lectiu). Podreu-fer-ho a través del web (https://locomunal.cat) i estar atents a les nostres notícies, perquè ben aviat iniciarem un microfinançament col·lectiu.

El número 0. Monedes socials, criptomonedes i economia comunal

Aquest primer lliurament de Lo Comunal es distribueix de franc de forma digital, per bé que la intenció de l’equip propulsor és poder oferir els pròxims números, també, en paper, perquè no calgui dependre de les noves tecnologies i puguem difondre’l i redistribuir-lo encara de forma més efectiva a tot arreu.

En aquesta ocasió dediquem el gruix d’aquesta primera edició a una qüestió fonamental: les monedes socials, les criptomonedes i l’economia comunal. Al sumari hi trobareu el detall, però ja us avancem interessants articles, entrevistes i reports, en què coneixerem, per exemple, el funcionament i ús de l’IntegralCes (la nostra banda de moneda social), l’economia comunal a Rojava o que en pensen activistes de capçalera com Enric Duran o David Algarra.

Ara que, finalment, una part de la nació catalana ha emprès un camí de no retorn per desfer-se de més de 300 anys d’intents d’anihilació, encara “és més urgent reivindicar, en un àmbit que haurà de ser més ampli de llibertat i democràcia, l’autonomia dels col·lectius que volen viure al més allunyats possible dels totalitarismes que practiquen els estats i el capital”. I Lo Comunal ha d’esdevenir, una eina fonamental per aquest canvi de paradigma.

Aquesta aposta comunicativa implica una acció conscient, personal i col·lectiva, per a la millora i la recuperació de les qualitats i els valors que ens capacitin per a una vida en comú. Alhora, comporta la construcció de noves formes de comunicar-nos i informar-nos en tots els àmbits de la vida que garanteixin igualtat de decisió i equitat en la cobertura de les necessitats vitals.

És l’hora, doncs!