Els comptes clars

Acceptem euros, moneda social, faircoins, i també intercanvi.

Actualitzat el dia  30 de Març 2018:

Descàrrega de revistas

S’han descarregat de moment  395 revistes

Tenim 197 subscriptors

Aportacions

 • Anunciants
 • Compra de revistes
 • Campanya de finançament
 • Socis Mancomunats
  • Han aportat 1350€
 • Distribuïdors
 • Mecenes
  • 14 faircoins

Despeses

Actualment tenim:

 • 7.95 € del domini 2017
 • 12.95 € del domini 2018
 • 700 hores de treball de l’equip editorial
 • Servidor,  60 euros anuals 2017
 • Servidor, 60 euros anuals 2018
 • Flyers, 50 ecos

Pot fers donatius en Faircoin a través de Fairmarket

https://market.fair.coop/shop/product/num-0-monedes-socials-criptomonedes-i-economia-comunal-2041?category=126