Redacció Lo Comunal

Ja fa un temps que treballem per crear la revista Lo Comunal  una eina de difusió fonamental i de divulgació necessària de les nostres xarxes i dels nostres processos.

 

Lo Comunal és un mitjà lliure, transversal, plural i dinamitzador dels processos d’autogestió locals.

Lo Comunal vol fer especial incidència en tot allò que fan i desfan les ecoxarxes, les bioregions i les cooperatives, les produccions ecològiques i de confiança, l’economia solidària, l’educació lliure, la reapropiació de les tecnologies, les noves formes de cura de la salut, la defensa de la terra, l’aire i l’aigua, o la recuperació dels costums i tradicions assemblearis i populars i la seva memòria.

Aquest és un projecte de gran abast polític, ja que es estratègic per a consolidar el territori. La seva principal missió, doncs, no és ser rendible econòmicament. Es tracta, doncs, d’una inversió a un projecte a llarg termini de caràcter polític. Si aposteu per un mitja de comunicació essencial per a la revolució integral, aquí és casa vostra.

Objectius

  • Comunicar a les persones, comunitats i afins les accions que altres realitzen en el territori amb l’objectiu de fer xarxa i enfortir els processos d’autogestió.

  • Visibilitzar les eines, els protocols i els acords, i les problemàtiques

  • Divulgar els coneixements i generar debat i corrents de pensament.

  • Compartir imaginaris.

  • Estendre la nostra lluita a altres lluites, territoris i xarxes.

  • Esdevenir un nexe d’informació i de comunicació per a tothom per manera que la gent se senti recolzada i no isolada.

Resum

Nom: Lo Comunal.

Edició en paper: cada dos mesos.

Edició digital (web): locomunal.cat.

Inici: el grup de treball va començar el juny de 2016.

Format: A4. Portada en color.

Nombre de pagines: 24/32.

Impressió d’exemplars: 1.200 / 1.500 exemplars.

Idioma: català, llengües romàniques