Segell CAC, que és i que vol ser. Carles Tell

La CAC, es la central d’abastiment català de la Cooperativa Integral Catalana, un grup de rebostos que intercanvien productes en el territori fomentant els valors de confiança i reciprocitat.

El segell de la CAC pretèn definir una sèrie de criteris per avaluar la qualitat dels productes, des de la planificació dels cultius, el model de producció, la relació amb la terra, els animals i les persones, així com la seva distribució e impacte mediambiental

En una primera fase, la CAC està fent un estudi i documentació de les diferents propostes de segells de confiança, avals i certificacions

A partir d’aquí d’aquest estudi, posarà en comú les diferents propostes i elaborarà una metodologia de qualificació dels productes / productores, per tal de definir els criteris per a la seva certificació i categorització dins de l’SCADI.

SCADI es el software que s’utilitza per fer les comandes mensuals a través de la CAC i les llistes locals que gestionen les pròpies productores. http://cac.cooperativa.cat

En un futur, aquesta certificació pot esdevenir una documentació necessària per a possibles homologacions i legalitzacions de processos productius i distribució de productes d’alimentació dins i fora de la CIC

CAB’s i com funcionen al Sud

En el procés natural de descentralització de la CIC, la CAC ha iniciat el mateix procés intern. En aquest cas, la CAC ha elaborat una proposta amb els requeriments necessaris per tal de dur-la a terme, en quant a la qüestió tècnica i operativa, així com de recursos humans i infraestructures i viabilitat econòmica i sostenibilitat

Actualment, la CIC ha plantejat una divisió territorial de partida, basant-se en el procés d’implementació del model CAC a partir de les EcoXarxes, Rebosts i Grups de consum. De tal manera, s’ha dividit el territori en la Bioregió Nord (Gironès i part del Barcelonès) i Bioregió Sud (Tarragonès, Lleida i part del Barcelonès). Alhora, ha donat lloc l’aparició d’una nova divisió que respondria al Barcelonèsi àrea metropolitana d’influència

En qualsevol cas, les actuals i futures divisions i subdivisions del territori, respondran a les necessitats i dinàmiques pròpies d’aquest procés, en quant a afinitat, coincidència i realitats locals i globals

Pel que fa a la Bioregió Sud, s’està treballant en la cohesió de les principals EcoXarxes i processos participatius (Alt Urgell, Anoia, Ebre, Matarranya, Penedès, Pirineu, Segarra i Tarragona-Valls) i s’ha constituit la Central d’Abastiment Bioregional, CAB SUD

Alhora, s’està iniciant la constitució d’una Cooperativa Integral al Sud, XIA, SCCL, Xarxa Integral per a l’ Autogestió

Carles Tell